Kontakt na podporu

Centrálna podpora:

E-mail: podpora@moonlight.sk

Zodpovedná osoba za centrálnu podporu: Dominik Boskovič

Technická podpora:

E-mail: technickapodpora@moonlight.sk

Zodpovedná osoba za centrálnu podporu: Dominik Kusý

Ekonomická a fakturačná podpora:

E-mail: ekonom@moonlight.sk

Zodpovedná osoba za fakturáciu: Mgr. Nikoleta Redechová

 

Urgentná asistencia

V prípade, že sa vyskytol problém s poskytovanou službou, ktorý môže byť označený statusom „vážny“,
prosím využite urgentnú asistenciu a kontaktujte konateľa spoločnosti: +421 907 522 181